1- در درجه اول یک مشاور خوب آمادگی شنیدن هر مشکلی در خصوص ملک را دارد

2-هر صحبتی از طرف خریدار و فروشنده را به دقت گوش کنید

3-به مشتری نشان دهید که امین او هستید و در امور خرید و فروش به صلاح او عمل خواهید کرد

4-نکته پایانی:در تمام این مراحل بدانید که ما فقط به دنبال همین یک معامله نیستیم که گرانبهاترین سرمایه یک مشاور مسکن حرفه ای نگرش بلند مدت او و اعتمادیست که در ذهن مالکین و مشتریانش ایجاد کند