کاخ یونانی در نخل جمیرا

 • 150,000,000AED
 • خواب: 6
 • 18200 مترمربع
ویژه

پروژه اپارتمانى در قلب شهر ساحلى الانیا ، فاصله تا دریاى مدیترانه ۶١۵ متر

 • 107,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 57 مترمربع

مجتمع سوپر لوکس هتلى ویلا و تاون هاوس در یالیکاوک بدروم

 • 550,000€
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 90 مترمربع

شهرک ویلایی منحصر به فرد در گول کوى با أفق نامحدود دریاى اژه در بدروم

 • 1,800,000€
 • خواب: 3
 • حمام: 4
 • 331 مترمربع

مجتمع اپارتمانى و ویلایی بسیار لوکس در بدروم مشرف به دریاى اژه

 • 500,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 92 مترمربع

برج هاى دوقولوهاى فوق لوکس با نماى تمام شیشه در مرکز تجارى ازمیر

 • 20,000,000TL
 • 233 مترمربع

کاخ یونانی در نخل جمیرا

 • 150,000,000AED
 • خواب: 6
 • 18200 مترمربع
ویژه

پروژه اپارتمانى در قلب شهر ساحلى الانیا ، فاصله تا دریاى مدیترانه ۶١۵ متر

 • 107,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 57 مترمربع

مجتمع سوپر لوکس هتلى ویلا و تاون هاوس در یالیکاوک بدروم

 • 550,000€
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 90 مترمربع

شهرک ویلایی منحصر به فرد در گول کوى با أفق نامحدود دریاى اژه در بدروم

 • 1,800,000€
 • خواب: 3
 • حمام: 4
 • 331 مترمربع

مجتمع اپارتمانى و ویلایی بسیار لوکس در بدروم مشرف به دریاى اژه

 • 500,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 92 مترمربع

برج هاى دوقولوهاى فوق لوکس با نماى تمام شیشه در مرکز تجارى ازمیر

 • 20,000,000TL
 • 233 مترمربع

کاخ یونانی در نخل جمیرا

 • 150,000,000AED
 • خواب: 6
 • 18200 مترمربع
ویژه

پروژه اپارتمانى در قلب شهر ساحلى الانیا ، فاصله تا دریاى مدیترانه ۶١۵ متر

 • 107,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 57 مترمربع

مجتمع سوپر لوکس هتلى ویلا و تاون هاوس در یالیکاوک بدروم

 • 550,000€
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 90 مترمربع

شهرک ویلایی منحصر به فرد در گول کوى با أفق نامحدود دریاى اژه در بدروم

 • 1,800,000€
 • خواب: 3
 • حمام: 4
 • 331 مترمربع

مجتمع اپارتمانى و ویلایی بسیار لوکس در بدروم مشرف به دریاى اژه

 • 500,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 92 مترمربع

برج هاى دوقولوهاى فوق لوکس با نماى تمام شیشه در مرکز تجارى ازمیر

 • 20,000,000TL
 • 233 مترمربع

مجتمع مسکونى فوق لوکس مشرف به پل بغاز – أوسکودار – استانبول

 • 4,589,000TL
 • خواب: 3
 • حمام: 4
 • 167 مترمربع

کاخ یونانی در نخل جمیرا

 • 150,000,000AED
 • خواب: 6
 • 18200 مترمربع
ویژه

پروژه اپارتمانى در قلب شهر ساحلى الانیا ، فاصله تا دریاى مدیترانه ۶١۵ متر

 • 107,000€
 • خواب: 1
 • سرویس: 1
 • 57 مترمربع

مجتمع سوپر لوکس هتلى ویلا و تاون هاوس در یالیکاوک بدروم

 • 550,000€
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 90 مترمربع

شهرک ویلایی منحصر به فرد در گول کوى با أفق نامحدود دریاى اژه در بدروم

 • 1,800,000€
 • خواب: 3
 • حمام: 4
 • 331 مترمربع

مقایسه املاک

مقایسه
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×